Energi

Grønt Punkts definisjon av energifraksjonen omfattes av våre innsamlingsavtaler, men som av kvalitetsmessige årsaker ikke er egnet for materialgjenvinning.

Energifraksjon skal ikke inneholde farlig avfall, eller rester av farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner. Leverandørene skal etter beste evne påse at all plastemballasje er korrekt sortert for å unngå feilproduksjon hos Materialgjenvinner. Energifraksjon skal ikke inneholde plast som ikke er emballasje.

For bedrifter

Hvis sortering ikke er god nok i henhold til GPNs krav til kildesortering, vil innsamleren/renovatøren være fritatt sin plikt om gratis mottak. Dette vil i så fall medføre en avgift pr tonn for levert volum. Dette skal i neste innstans medføre en dialog mellom dere og innsamler/renovatør for å gjøre de endringer som er nødvendig for å redusere deres mengde energi til fordel for økt kildesortering av annen plastemballasje.

Her kan du levere plastemballasje fra næringslivet

For innsamlere om energiutnyttelse

Innsamlings med GPN forplikter innsamler til å ta imot ferdig sortert plastemballasje gratis på deres anlegg. Leveres usortert plastemballasje er det opp til dere å vurdere pris vs nytte.

Gjenvinning og avsetning

Plast som av forskjellige grunner ikke egner seg til materialgjenvinning energiutnyttes. Denne fraksjonen presses hos Innsamler/Behandlingsanlegg og meldes inn i GPNs bestillingssystem. GPN håndterer deretter transporten fra Innsamler til forbrenningsanlegg i henhold til avtaler GPN har inngått for å sikre avsetning. Energifraksjonen havner utelukkende på forbrenningsanlegg med høy energiutnyttelsesgrad.

illustrasjon for gjenvinning og avsetning