Nytter det?

Gjenvinning av avfall sparer både CO2-utslipp og energibruk, og det er gjort utregninger på hvor mye vi faktisk sparer ved å materialgjenvinne forskjellig emballasje.

Livsløpanalyser

For å se på de miljømessige konsekvensene knyttet til et produkt, kan man foreta en såkalt livsløpanalyse. Her ser man på hele livssyklusen til produktet og konsekvensene av dette i form av blant annet CO2-utslipp.

Les mer på loop.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?