Hva er resirkulering?

Resirkulering betyr at vi sorterer kasserte produkter og emballasje og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg som for eksempel plast, glass, metall og drikkekartonger.

Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse sekundære råvarene (kasserte produkter og emballasje) tilbake til fabrikken og bruke det som råvare i produksjon av nye varer. På denne måten holder vi "ressursene" i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser. Ved at vi resirkulerer får vi også tak i farlige stoffer og metaller slik at disse kan fjernes fra kretsløpet.

Når disse råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg som lager varmt vann og strøm til oppvarming av boliger og bedrifter. Ved mange avfallsdeponier samler de opp gass, og noen steder blir denne utnyttet til energiformål.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?