I våre avtaler med sorteringsanleggene setter vi fortsatt krav til at 80% av all plastemballasje skal utsorteres til materialgjenvinning, inklusive sorteringsfraksjonen «mixed plastic».

Ved Swerec i Sverige ble det ved kontroll avdekket feil i rapportering av ”mixed plastic”-fraksjonen. Da var allerede kontrakt for 2016-2017 også inngått med Swerec. Grønt Punkt Norge og FTI i Sverige iverksatte ekstern revisjon med full gjennomgang av alle varestrømmer. Ernst & Young konkluderte i rapport levert april 2016 med at fraksjonen ”mixed plastic” ble sendt til energiutnytting og ikke materialgjenvinning, slik avtalen med Grønt Punkt Norge krever. Alle leveranser til Swerec ble stanset ultimo mai 2016, det ble levert inn politianmeldelse og innledet sivilt søksmål mot Swerec.

Etter at Grønt Punkt Norge stanset leveransene gikk vi ut med anbudskonkurranse for å finne nye sorteringsanlegg som erstatning for Swerec-tonnasjen. Løsningen ut 2016 ble midlertidig lagring av 1300 tonn i Østfold, høsten 2016 oppstart av leveranser til et nytt anlegg i Finland og volumøkning til de eksisterende anleggene. Etter anbudet ble et anlegg i Sachsen Anhalt i Tyskland valgt, og etter særdeles treghet hos delstatsmyndighetene kunne leveranser starte sterkt forsinket i mars 2017.

I løpet av høsten ble det stans på to av anleggene i Tyskland, delvis pga. flytting og vedlikehold, og dette bidro til stans av leveranser og forsinkelser på henting hos kommunene. Noe måtte lagres, og man forventer at situasjonen blir normalisert utpå våren 2017. Til tross for en del utfordringer oppnådde vi 80,7 % utsortert til materialgjenvinning av plastemballasjen som norske forbrukere kildesorterte i 2016.