Årsrapport 2018

Grønt Punkt Norge

intro-tekst

Ord fra administrerende direktør

2018 har vært et spennende, krevende og travelt år for Grønt Punkt Norge og våre samarbeidspartnere. 

Fra 1.januar var alle norske bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer, forpliktet til å være medlem av et godkjent returselskap. Ved utgangen av 2018 telte vi 6 586 medlemmer, som ved å ta sitt miljøansvar er med på å finansiere noen  av de mest vellykkede returordningene i Europa. 

Les hele lederen

Kommunikasjonshøydepunkter

Årets holdningskampanje:
Husk å resirkulere

 

Kommunikasjonshøydepunkter

Sov godt

 

Kommunikasjonshøydepunkter

Sosiale medier

Grønt Punkt Norge er aktivt tilstede på sosiale medier.

intro-tekst

Innsamling og gjenvinning

2018 har vært et krevende år for innsamling og gjenvinning.

Les mer om årets utfordringer
intro-tekst

Medlemskapsåret

Ved å være medlem i Grønt Punkt Norge innfrir norske bedrifter sin forpliktelse til å ta miljøansvar for emballasje. 

Les mer
2018
Resultat regnskap for perioden 01.01 - 31.12
2018 2017 2016
DRIFTSINNTEKTER
Sum driftsinntekter 239 445 887 223 632 109 229 129 439
DRIFTSKOSTNADER
Innsamling- og gjenvinningskostnader 166 312 445 148 064 031 154 816 278
Lønnskostnader 22 348 645 21 077 611 20 732 540
Avskriving varige driftsmidler 414 670 384 738 332 842
Annen driftskostnad 50 153 819 54 839 178 54 099 403
Sum driftskostnader 239 229 579 224 365 558 229 981 063
Driftsresultat 216 308 -733 449 -851 624
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 75 779 205 727 484 301
Annen finansinntekt 125 300 662 700 66 742
Rentekostnader 168 014 29 673 60 456
Annen finanskostnad 214 475 84 686 250 771
Netto finansinntekt -181 410 754 068 239 816
Resultat før skatt 34 898 20 619 -611 808
Regnskap Plastretur
Inntekter
Vederlag 184 555 990
Salg av emballasje 0
Annet 3 743 317
Netto finans 4 607 215
Sum inntekter 192 906 522
Kostnader
Innsamling- og gjenvinningskostnader 178 978 307 81%
Kommunikasjon 8 831 152 4%
Administrasjon 18 681 217 8%
Verving/vederlag 13 352 043 6%
Sum kostnader 219 842 720 100%
Regnskap Norsk Returkartong
Inntekter
Vederlag 31 141 959
Salg av emballasje 458 115
Annet 183 695
Netto finans 59 397
Sum inntekter 31 843 166
Kostnader
Innsamling- og gjenvinningskostnader 8 995 934 31%
Kommunikasjon 11 657 223 40%
Administrasjon 5 267 440 18%
Verving/vederlag 3 383 857 12%
Sum kostnader 29 304 454 100%