Årsrapport 2017

Grønt Punkt Norge

intro-tekst

Ord fra administrerende direktør

2017 var et viktig år for Grønt Punkt Norge og våre samarbeidspartnere. Etter nesten 25 år hvor næringslivet selv har tatt ansvar, kom det 1. september et nytt kapittel i Avfallsforskriften som blant annet krever at returselskaper skal være godkjente og pålegger alle å ta ansvar for emballasjen de setter ut på markedet. Dette pålegget trådte i kraft 1. januar 2018 og sier at alle som produserer eller importerer emballerte varer til det norske markedet og tilfører mer enn 1000 kilo emballasje skal være med i en returordning.

Les hele lederen

Kommunikasjonshøydepunkter

Sov godt

“Sov godt” ble lansert i oktober 2017. Kampanjen skal fortelle hvorfor 6500 bedrifter er medlem av Grønt Punkt ved å bruke medlemmenes egen stemme.

Kommunikasjonshøydepunkter

Linkedin

B2B-innhold på LinkedIn gir godt engasjement og vi har i 2017 satses på denne kanalen. Allerede i september nådde vi årsmålet med 1000 følgere, og hadde over 1300 følgere før jul. 

Kommunikasjonshøydepunkter

Fornyelse av returkartonglotteriet

I 2017 ble Returkartonglotteriet fornyet, og du kan nå både levere kubber og enkeltkartonger for å delta i konkurransen. I tillegg brukte vi bloggere/influencere til å dele informasjon om lotteriet til sine følgere.  

Kommunikasjonshøydepunkter

Resirkulerer du slik hjemme?

Vi gjentok suksessen med å bruke kjente, norske komikere til å formidle kildesorteringsbudskap i 2017. Odd Magnus Williamson tok rollen som resirkuleringsnerd og vårt hovedbudskap var «kildesorterer du, fikser vi resten». Filmene ble meget godt mottatt og likt med stadig nye klipp og påminnelser både på TV, nettmedier og sosiale medier.

intro-tekst

Innsamling og gjenvinning

2017 ble et veldig aktivt og utfordrende år for innsamling og gjenvinning

Les mer om utfordringene
intro-tekst

Medlemskapsåret

I Grønt Punkt Norge er det viktig at et medlemskap oppleves som enkelt, riktig og til beste for miljøet. Vi har fortsatt vekst både i antall medlemmer og rapporterte emballasjemengder, noe som viser at vi gjør mye riktig.

Les mer
2017
Resultat regnskap for perioden 01.01 - 31.12
2017 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER
Sum driftsinntekter 239 445 887 223 632 109 229 129 439
DRIFTSKOSTNADER
Innsamling- og gjenvinningskostnader 166 312 445 148 064 031 154 816 278
Lønnskostnader 22 348 645 21 077 611 20 732 540
Avskriving varige driftsmidler 414 670 384 738 332 842
Annen driftskostnad 50 153 819 54 839 178 54 099 403
Sum driftskostnader 239 229 579 224 365 558 229 981 063
Driftsresultat 216 308 -733 449 -851 624
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 75 779 205 727 484 301
Annen finansinntekt 125 300 662 700 66 742
Rentekostnader 168 014 29 673 60 456
Annen finanskostnad 214 475 84 686 250 771
Netto finansinntekt -181 410 754 068 239 816
Resultat før skatt 34 898 20 619 -611 808
Regnskap Plastretur
Inntekter
Vederlag 201 212 433
Salg av emballasje 0
Annet 1 943 270
Netto finans 545 359
Sum inntekter 203 701 062
Kostnader
Innsamling- og gjenvinningskostnader 153 088 858 79%
Kommunikasjon 10 116 906 5%
Administrasjon 18 779 139 10%
Verving/vederlag 11 191 562 6%
Sum kostnader 193 176 465 100%
Regnskap Norsk Returkartong
Inntekter
Vederlag 38 393 147
Salg av emballasje 459 210
Annet 475 600
Netto finans 16 796
Sum inntekter 39 344 753
Kostnader
Innsamling- og gjenvinningskostnader 9 752 566 30%
Kommunikasjon 13 835 721 43%
Administrasjon 5 221 519 16%
Verving/vederlag 3 542 828 11%
Sum kostnader 32 352 634 100%